Nguồn Huntkey ATX CP400H 400W

Liên hệ

‘- Chuẩn nguồn: ATX

– Công suất danh định: 400W

– Quạt: Fan 12cm