Nguồn Acbel ATX HK350 350W

Liên hệ

‘- Chuẩn nguồn: ATX

– Công suất danh định: 350W

– Quạt: Fan 8cm