CPU Intel Pentium Gold G6600 (4.2GHz, 2 nhân 4 luồng, 4MB Cache, 58W) – Socket Intel LGA 1200)

Liên hệ