CPU Intel Pentium E6550

Liên hệ

Hỗ trợ socket:PLGA775
TCASE:72°C
Kích thước gói:37.5mm x 37.5mm
Kích thước đế bán dẫn bộ xử lý:143 mm2
Số bóng bán dẫn của đế bán dẫn bộ xử lý:291 million
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp:No