CPU Intel Celeron G1610

Liên hệ

Dòng: Intel® Pentium® Processor G1000
Dung lượng Cache: 2 MB
Tốc độ CPU: 2.5 GHz – 3.0 GHz
Socket: 1155
Multi-Core: Dual-Core