Chuột quang không dây Rapoo 1620

Liên hệ

  • Đen
  • 1000 dpi
  • Chuột không dây, kết nối USB
  • Rapoo
  • Máy tính với Windows XP/Vista/7/8/10; Linus; Mac OS